................................. FOTO KRISSTIN
   
  FOTO
  PRACA
 

 1. Długotrwała choroba przyczyną rozwiązania umowy o pracę...

Gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy i zachoruje, co spowoduje niezdolność do pracy trwającą dłużej niż 3 miesiące, pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia, lecz bez winy pracownika.2. Wolne dni na poszukiwanie pracy ...

Przysługują wtedy, kiedy firma dała pracownikowi choćby 2-tygodniowe wypowiedzenie umowy.

Płatne zwolnienie wynosi wtedy 2 dni. 2 dni przysługują także przy wypowiedzeniu 1-miesięcznym.

Przy wypowiedzeniu 3-miesięcznym – 3 dni.


3. Ochrona w okresie przedemerytalnym.

Zgodnie z treścią art. 39 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zakaz ten dotyczy przede wszystkim wypowiadania umów zawartych na czas nieokreślony, ale również umów terminowych, które mogą być rozwiązane za wypowiedzeniem, przed upływem czasu na jaki zostały zawarte.

Aby pracownik mógł skorzystać z ochrony przed wypowiedzeniem, powinien spełnić dwa warunki:

1. Osiągnięcie wieku przedemerytalnego – ochrona zasadniczo dotyczy normalnego wieku emerytalnego tj. 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, nie zaś wcześniejszego wieku emerytalnego.
2. Odpowiedni staż pracy, czyli łączna liczba posiadanych przez pracownika okresów składkowych oraz podlegających doliczeniu do nich okresów nieskładkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach  z FUS. 

4. Po kłótni z szefem można dostać odszkodowanie.

Firma musi wypłacić zadośćuczynienie pracownikowi, który po rozmowie z szefem trafił do szpitala. Kierowca autobusu może domagać się od firmy odszkodowania za wypadek przy pracy, nawet jeśli jego stan zdrowia pogorszył się w trakcie rozmowy z prezesem, a nie w wyniku wypadku. Tak uznał we wtorek Sąd Najwyższy.


Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja strona:
Twoja wiadomość:

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=