................................. FOTO KRISSTIN
   
  FOTO
  URLOPY
 

1. Zamiast wychowawczego, obniżenie wymiaru etatu.

Z brzmienia znowelizowanego w styczniu 2010 r. art. 1867Kodeksu pracy wynika ponadto, że pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy składa się na 2 tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Pracownik, który chce skorzystać z obniżenia wymiaru etatu, musi spełnić warunki wymagane do uzyskania urlopu wychowawczego.Są to:

- odpowiedni okres zatrudnienia (co najmniej 6 - miesięczny, ogólny staż pracy),

- wiek dziecka (do 4 lat, bądź - w przypadku, gdy z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika - ta granica wieku jest przesunięta do ukończenia przez nie 18 roku życia.),

- złożenie pracodawcy stosownego wniosku na piśmie.

 Warto przy tym pamiętać, że prawo do obniżonego wymiaru czasu pracy przysługuje przez okres, w którym pracownikowi służy prawo do urlopu wychowawczego, a więc przez 3 lata.

2. Urlop na żądanie.

Pracodawca ma obowiązek na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym udzielić mu nie więcej niż czterech dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Zgłoszenie przez pracownika żądania udzielenia urlopu powinno nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, ale jeszcze przed rozpoczęciem swojego dnia pracy, tj. przed godziną, od której powinien pracować według obowiązującego go rozkładu czasu pracy.Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja strona:
Twoja wiadomość:

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=